yoshihara design

Yoshihara Design Wheels Magazine Ad

Shot this for Yoshihara Design and designed it for an upcoming magazine ad.

YOSHIHARADESIGN_SS2012A